Genel

Müteselsil Ne Demek?

Ticari hayat, içerisinde birçok alacak ve borç kavramını barındıran bir süreçtir. Bazı konularda yapılan anlaşmalar çerçevesinde tarafların belirli sorumluluk ve borçları doğmaktadır. Genel ...