Press ESC to close

Halka Arz Edilen Şirket Hissesi Nasıl Alınır? Halka Arza Katılmak 2022

Şirketin tüm yatırımcıların yararlanabilmesi adına hisse senetlerini satışa çıkarması, halka arz olarak tanımlanmaktadır. Hisselerin halka arz edilmesi durumunda şirketin sermaye payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görebilir hale gelir. Şirketler faaliyetlerini genişletebilmek, yatırımlara fon sağlamak ya da finansal kaynak açığını kapatabilmek ve borca girmeden yatırımlara devam edebilmek amacıyla halka arz işlemlerine başvururlar. Bu sayede şirketler kurumsallaşma ve itibar sağlayabilmektedir.

Halka arz işlemi birincil halka arz ve ikincil halka arz olarak ikiye ayrılır. Birincil halka arzda şirket hisseleri ilk kez satışa çıkar ve borsada işlem görmeye başlar. İkincil halka arz ise daha öncesinde küçük bir bölümü satışa çıkmış olan şirket hisselerinin daha fazlasının halka arz edilmesini temsil eder. Halka arz işlemleri gerçekleştirmek isteyen şirketler bir takım başvurularda bulunmaktadır.

Başvuruları onaylanan şirket, halka arz sürecini başlatabilir. Borsa üzerinden işleme açılarak veya yatırımcı talepleri değerlendirilerek şirket hisselerinin satış aşaması başlar. Halka arz edilen şirketin hissesini almak isteyen yatırımcının şirketin anlaşma sağladığı banka veya aracı kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.

HALKA ARZ İŞLEM VE BAŞVURU SÜRECİ

Şirketlerin halka açılabilmeleri için gerçekleştirmesi gereken bazı koşullar bulunmaktadır, bunlar:

  • ARACILIK SÖZLEŞMESİ: Şirket ilk olarak Sermaye piyasası tarafından yetkilendirilmiş bir kurum aracılığı ile sözleşme imzalar. Sözleşmenin imzalandığı bu aracı kurum sayesinde SPK başvurusu yapılır ve halka arz işlemleri başlar.
  • SPK BAŞVURUSU: şirketin izahnamesinin onaylanması adına Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurması gerekmektedir. Aracı kurumun sağladığı bu başvuru sürecinde şirketin, SPK’ nın koyduğu yasalara uygunluğu değerlendirilir.
  • BORSA İSTANBUL BAŞVURUSU: İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran şirket kota için Borsa İstanbul’ a başvuru yapar.
  • İNCELEME SÜRECİ: SPK ve Borsa İstanbul, şirketin denetim ve incelenmesini sağlar. Başvuruları onaylanan şirketin hisselerinin halka arz süreci başlar.

HİSSELERİN HALKA ARZ EDİLMESİ VE TALEP TOPLAMA SÜRECİ

Halka arz başvurularının tamamlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) bir duyuru yayımlanır ve hisseler borsada işlem görmeye başlar. Bu sayede alakalı borç düzenlemeleri göz önüne alınarak direkt borsa üzerinden şirketin hisseleri satışa sunulur. Şirketin hisselerinin ilk defa borsada işlem gördüğü gün “Gong Töreni” düzenlenir.

Şirket hisselerinin değeri, anlaşma yapılan aracı kurum ve konsorsiyum üyeleri tarafından belirlenmektedir. Kesinleşen başvuruların ardından halka açılan hisseleri almak isteyen yatırımcılar anlaşma sağlanan bankalara ya da aracı kurumlara talepte bulunurlar. Yatırımcıların başvuruları Konsorsiyum tarafından değerlendirilir ve belirli kurallar çerçevesinde şirket hisselerinin satışı sağlanır.

Şirketin hisselerini halka arz etmesi, yatırımcıların fiyat avantajlarından yararlanarak büyük şirketlerde hisse sahibi olabilmesini sağlamaktadır. Ancak halka arza katılanların şirket araştırma raporları, izahnamesi ve şirketin finansal tabloları gibi verileri incelemesi gerekmektedir. Halka arz işlemleri ile alınacak olan bütçenin hangi alanlarda ve nasıl kullanılacağının bilinmesi ve değerlendirilmesi bir uzman eşliğinde yapılır. Bu sayede halka arzdan yararlanacak yatırımcı, güvenli bir şekilde hisse senetleri için talepte bulunabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir