Revalüasyon Nedir? Revalüasyonun Zararı Var mıdır?

İktisadi terimler arasında bulunan Revalüasyon ülke parasının diğer yabancı dövizler karşısında değerini yükseltmek anlamına gelmektedir. Ticaret dengesi ile ilişkisi olup sabit kur yönetiminde uygulanıyor. Eğer kur politikası değişken ise sıkı veya az sıkı para politikaları devreye sokuluyor. Uygulanış biçimlerinden en önemlisi dış ticaret dengesinin ülke yararına fazla vermesi sonucunda uygulandığı görülüyor. Japonya gibi ülkeler sürekli dış ticaret fazlası verdiği için bu uygulama genellikle o tür ülkelerde aktifleştiriliyor.

Detaylıca Revalüasyon Nedir?

Devalüasyon uygulamasının karşıt görüşü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin yabancı paralar yani döviz karşısında değerini arttırılması işlemine verilen addır. Kelime anlamı olarak bakacak olursak değer belirleme anlamına geliyor. Temel ve herkesin anlayacağı biçimde anlatılması gerekirse ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde uygulanmaktadır. Ödeme dengesinin fazla vermesi mantıken çok iyi bir durum olsa da ekonomik açıdan hiçte iyi değildir. Örnek verecek olursak ödemeler dengesi fazla veren bir ülkenin enflasyonla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Ödemeler dengesinin iyi bir durumda olması istendiği durumlarda revalüasyon uygulaması sürekli gündeme getirilmektedir. Ülke parası daha önceden belirlenen bir çizgiye kadar değerlendirilmektedir. Ülkeler bazında düşünecek olursak bir ülkede revalüasyon yapılması için öncelikle ülkede sabit kur rejiminin uygulanıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra ihracat yüksek ithalat düşük olmalıdır.

Revalüasyon uygulamasını hayata geçirmek isteyen hükümetlerin alması gereken zor kararlardan biri budur. Eğer ülke parasının değeri arttırılırsa ülke içerisinde fiyatlar bazında büyük ölçüde yükselişler görülecektir. Özellikle fiyat artışları yerli üretim mallarda görülüyor. Bunun yanı sıra ana para biriminin değer düşüklüğü yaşadığı ve buna bağlı olarak döviz kurlarının yüksek seviyelerde olduğu ülkelerde fiyatlar genel seviyesi halkım tüketim talebi ile doğru orantılı olarak yükseleceği için yüksek enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalınır. Buna karşıt olarak revalüasyon uygulanarak fiyatlar genel düzeyi dengede tutulmaya çalışılır.

Revalüasyonun Özellikleri Nelerdir?

Revalüasyonu diğer terimlerden ayıran en önemli özellik ödemeler dengesi fazla veren ülkeler bazında uygulamaya konulmasıdır. Bu uygulamanın gerçekleşmesi sonucunda iç ve dış denge sağlanarak refah seviyesinde artışa sebep olacaktır. Kötü bir yanı olarak ise revalüasyon uygulanan ülkelerde enflasyon tehlikesi oluşmaktadır.

Bu uygulama ile karşı karşıya kalan ülkelerde yabancı mallar daha fazla talep görürken yerli üretim malların fiyatlarıçok yüksek miktarlara çıkabilir. Fiyatlar bu şekilde olunca ihracat azalıyor, ithalat ise çok yüksek seviyeleri geliyor. Bu uygulamanın sonucunda ulaşılan en iyi sonuç ödemeler bilançosunun denge noktasına ulaşmasıdır. Revalüasyon uygulaması yapan ülkeler, dış piyasalar bazında çok büyük söz sahibidirler. Eğer ülkede değişken kur etkinse sıkı para politikası uygulamaya konulmaktadır. Bu uygulamanın karar verici birimi hükümettir. Deflasyonda olduğu gibi hükümetler doğru yolları izleyerek piyasa koşullarını dikkate alarak yerli paranın döviz karşısında değer kazanmasını sağlamaktadır. Revalüasyon uygulamasının bir diğer yöntemi ise merkez bankaları tarafından ihtiyaç fazlası altın ve döviz birikimi yapılmışsa uygulanıyor.

Revalüasyonun  Zararı Var mıdır?

Ülkenin yerli para biriminin değer kazanması iyi bir şey gibi gözüküyor olsa da bazı durumlarda olumsuzluklar ile karşılaşmaya sebep olabilir. Örnek verecek olursak ülke para biriminin çok fazla değer kazanması sonucunda iç rekabet artış gösterir ve ticaretler olumsuz etkilenir. İthalatı arttırarak ihracatı azaltmaya yönelik bir uygulama olduğu için yerli üreticiler ticaret hacimlerini kaybeder. Bunlarda yetmezmiş gibi revalüasyon uygulandığında yerli paranın sabit bir değeri olmamaktadır. Bunun sebebi ise hükümet tarafından yapılan müdahale sebebi ile ülke parasının değerinin arttırılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir