Press ESC to close

İç Borçlanma Nedir? İç Borçlanma Hakkında Merak Edilenler

Devletlerin temeli, halkının her türlü ihtiyacını karşılamak yönelik kurulmuştur. Devletler bu tarz ihtiyaçları karşılamak amacıyla zaman zaman kendi üretim kapasitelerini kullanmakta zaman zaman dış ülkelerden mal ve hizmet alarak gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda bir ülkenin üretim kapasitesi ve üretim kapasitesinin ülke içerisindeki yeterliliği, devletlerin ekonomisi için oldukça pozitif etkili yani iyi bir durumdur.

Bu Makalede Bulabilecekleriniz

İç Borçlanma Nedir?

Borçlanma kavramı ise devletler için zaman zaman iyi olabilen zaman zamanda kötü olabilen bir durum olmaktadır. Ancak çoğu ülkede borçlanma usulleri farklılık gösterse de bazı durumlarda ülkeler zorunlu olarak borçlanma yapabilmektedir.

Borçlanma kavramı ülkeler için her ne kadar olumsuz ve negatif bir durum olarak gözükse de borçlanma türlerine ve zamanına göre bazı durumlar ülke ekonomisine pozitif etki yaratabilmektedir.

İç borçlanma, devletin hazine varlıklarıyla yurt içinde borçlanma yapmasına denmektedir.

Devlet iç borçlanmayı birçok sebep için yapabilmektedir. Genel olarak bu sebepler yatırım amaçlı, ihtiyaçları karşılama amacıyla yapılan kamu harcamalarını desteklemek amaçlı vb. olabilmektedir.

Eğer devletler, borçlanmayı iç borçlanma olarak yapabiliyorsa, bu ülke içerisinde ihracat ve üretim yapan firmalar için oldukça önemli olmaktadır. Aynı zamanda iç borçlanma ülke ekonomisinin gelişmiş bir ekonomi olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi üretim gücü ve üretilen mal, hizmetin ülke ihtiyaçlarını karşılayabildiği durumunu göstermektedir.

Buradan iç borçlanma yapılabilen bir ülkede ihracat seviyesinin oldukça yüksek ve dışa bağımlılığının bir o kadar az olduğunu söylemek mümkündür.

İç borçlanma bu yönüyle, dış borçlanmaya göre daha iyi bir borçlanma stratejisi olarak görülmektedir.

Ancak iç borçlanma bir ülke ekonomisi için ne kadar iyi gözükse de olumsuz sonuçları da olabilmektedir. Bir devlet sürekli iç borçlanmaya giderse, ülke içerisinde üreten firmaların dışa satış oranı azalacak ve firmalar üretmekten vazgeçebilecektir. Başka bir durumda ise devlet iç borçlanma sonrası borcunu hemen ödemediyse ve ülke ekonomisi bu süreçte negatif bir yola sürüklenirse bu ülke içerisinde borçlanılan firmaların çökmesine ve piyasasının dengesizleşmesine sebep olabilmektedir.

Son olarak iç borçlanma kendi içerisinde 2 yan dalda incelenmektedir. Bunlardan birisi kısa vadeli iç borçlanma diğeri ise uzun vadeli iç borçlanmadır.

Kısa vadeli iç borçlanma, devletin firmalara kısa süreli ödeme sözüyle borçlanması durumu olmaktadır. Uzun vadede ise devlet 1 yıl – 10 yıl arasında bir ödeme sözü vermektedir. Kısa vadeli iç borçlanma uzun vadeli iç borçlanmaya göre ekonomik açıdan daha iyi olarak gözlemlenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir