Press ESC to close

İskan Nedir? (Kat Mülkiyeti) – İmar Affı Son Gelişmeler

Belediyeler, binaların kullanım iznine sahip olduklarında projeye uygunluğu gösteren bir belge verirler. Bu belgenin adı iskandır. İskan belgesi, literatürde yerleşme anlamına gelir. Bu sayede iskanı olan yerlerde, oturma izninin bulunduğu varsayılır. Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin, iskan belgesine sahip olmaları gerekir. Bu belgelerin olmaması durumunda, kullanımlar söz konusu olmaz. Bazı firmalar, binaları inşa ederlerken primlerden ve harçlarla ilgili prosedürlerden kaçmak için iskan almak istemezler. Böyle durumlarda sıkıntıyı, binadan daire veya yer alan kişiler çekmektedir.

Kat İrtifakı Nedir?

İnşaatlar, genel olarak arazide belirlenen imar durumuna göre inşa edilir ve bu sayede belediyenin öngördüğü şartlar yerine getirilirse, temel ruhsat almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından bodrum katının da bitmesiyle beraber belediye, temel üstüne yapı iznini gösterir bir belge verecektir. Artık binanın kalan yapısında tamamen bir oluşum yokken bile, katların birbirinden bağımsız olarak tapuları çıkartılabilir hale gelmektedir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

İmar izninde sorun olmayan arsalara, projeye uygun şekilde inşaatlar gerçekleştirilir. İnşa edilmiş olan binaların, tüm prosedürlere uygun olması durumunda belediye iskan belgesi vermektedir. Bu sayede artık kat mülkiyetine geçiş sağlanmış olacaktır. Kat mülkiyeti olan binalarda, yapının projeye ve bütün resmi prosedürlere uygun olduğu anlaşılmaktadır. Fakat iskan belgesi olmayan binalarda aynı durum söz konusu olmaz. Özellikle iskan belgesi alınmamış binaların, aykırı şekilde tamamlandığı öngörülür. Bu yüzden de belediyeler iskan belgesini en başta alamayan binalara, yeni iskan belgesi vermemektedir. Bu yüzden sadece imar affı, durumun kurtarıcısı olacaktır.

İskanın Önemi Nelerdir?

Ev satın almak isteyen kişilerin, özellikle kredi kullanımı düşündükleri zaman; satın alacakları evde iskan belgesi, kat mülkiyeti ev irtifakı gibi belgelerin tam olmasına dikkat etmeleri gerekir. Bankalar genel işleyiş düzenlerinde, iskan belgesi olmayan evlere kredi vermekten kaçınırlar. Kat irtifakı belgesi almak isteyenlerin, tapuya gitmeleri ve gerekli işlemleri tamamlamaları gerekir. Satın alınan evin 1 veya 2 yıl içerisinde kat mülkiyetine geçirilmesi gerekir. Aksi takdirde belirli cezaların ödenmesi, kanuni bir zorunluluk olarak karşınıza çıkacaktır.

İmar Barışı ile Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır ?

İmar affı diğer bir deyişle imar barışından yararlanabilmek için öncelik yapı kayıt belgesi başvurusu yapılması gerekmektedir. İmar affı için son başvuru tarihi 31 ekim 2018 olarak açıklanmıştır. Bu tarihten önce ilk önce yapı kayıt belgesi alınmalıdır. Yapı kayıt belgesi başvurusunu E devlet üzerinden yapabilirsiniz. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için;

a) Yapı Kayıt Belgesi,

b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,

c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,

d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı, ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulması gerekiyor.

Daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılmasından sonra tapu müdürlüğünce belirtilen işlemler yapılır. Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile (d) bendinde belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu oluyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir