Press ESC to close

Stopaj Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Vergi işlemlerine ilişkin bir terim olan Stopaj nedir? Kimler stopaj vergisi mükellefidir, Stopaj nasıl hesaplanır? Sorularının cevabı birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Stopaj vergisinin içeriğini ve ne olduğunu öğrenmek isteyenler Stopaj Nedir? Stopaj nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenir? Sorularını soruyor.

Stopaj esasında bir vergi değildir. Stopaj vergisi diye bir vergi türü, vergi kanunlarımızda bulunmamaktadır. Stopaj, kaynağında kesinti anlamına gelen bir terim olarak vergi toplama şeklidir. Gelir ve Kurumlar vergisinin kapsamına giren “ücret” gelirlerinin kaynağında kesilip vergilendirilmesi Stopaj Nedir? Sorusunun kısa bir yanıtıdır.

Stopaj ile işverenler ve Stopaj zorunluluğu bulunan vergi sorumluları, ücret elde ederek gelir veya kurumlar vergisi mükellefi haline gelen kişiler yerine vergiyi peşin olarak vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. Bu zorunluluk stopaj kavramını sonuçlar. Stopaj hesaplama da vergi kanunlarında belirtilen oran ve nispetler üzerinden yapılır.

Stopaj Nedir? Stopaj Nasıl Hesaplanır?20

Stopaj Nedir? Ne Zaman Ödenir?

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kendilerinin yatırmasını beklemeksizin, iş veren tarafından iş yapan adına vergi idaresine yaptıkları ödemelerdir. Örneğin siz bir işçi olarak asgari ücretle çalışmaktasınız. İş veren kişisi, size verdiği maaş ile size bir “ücret” kazandırmaktadır. Siz bu maaş ile iş verene bağımlı olarak emeğiniz karşılığında bir maddi menfaat elde ederek ücret kazancı elde etmektesiniz ve bu gelir üzerinden “Gelir vergisi mükellefi” olmaktasınız. İşveren, size ödeyeceği maaşın yanı sıra, brüt ücretiniz üzerinden gelir vergisini bizzat kesip, sizin adınıza vergi dairesine yatırmak zorundadır. İşte bu usul stopaj şekliyle vergi toplamadır. Stopaj Nedir? Sorusunun yanıtı budur.

Peki stopaj ile devlet ne kazanmaktadır? Öncelikle kayıt dışılık ve vergi kaçakçılığı ve vergi kaybını önlenmektedir. Şöyle ki vergilerin tahsili stopaj usulüyle daha kolay hale gelmektedir. Küçük matrahlar vergi ödemekten kaçamamak da, vergi mükellefinin uzun süren işlemler yapması önlenmekte ve iş veren topluca stopaj vergisini yatırarak vergi işlemlerinin hızlandırılması sağlanmaktadır. Stopaj uygulaması, günümüzde en işler ve en çok vergi getiren usul olarak göze çarpmaktadır. Verginin tabana yayılmasının da çok önemli bir yolu olan Stopaj şekliyle, devlet, daha garantili ve kolay şekilde vergiye ulaşabilmektedir.

Stopaj vergisini ödemek zorunda olanlar Kanun’da belirtilmiştir. Bu kimseler stopaj ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in her yıl 1 Ocak gününde çıkarttığı vergi takviminde belirtilen tarihlerde, 2 eşit taksitle öderler. Gelir vergisi kapsamında olan gayrimenkul sermaye iradı olan kira gelirleri, kira stopaj beyannameleri her yıl Mart ayında verilmekte ve Mart ile Temmuz aylarında ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır? 

Vatandaşlar Stopaj hesaplama işlemini de merak ediyor. Stopaj Nedir? Sorusunun ardından Stopaj hesaplama işleminin nasıl yapıldığına da bakalım. Stopaj hesaplama işlemi Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi kanunlarında belirtilen madde hükümlerine göre, brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Kanunun ilgili maddelerinde stopajın hangi nispet ve oranlar üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir